крис фешън

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next

Крис Фешън – чувство на мекота

Дамските модни плетива

Крис Фешън Индъстрийс ЕАД – трикотажен завод. Фабрика за плетива, трикотаж и конфекция със собствена модна линия.
Крис Фешън ГмбХ Германия има седалище в 49205 Хасберген. Цел на Крис Фешън е създаването на колекции от плетива и тяхната дистрибуция. Основен клиент е търговската мрежа от магазини за продажба на дребно и при това в по-голямата си част на Европейския съюз – Германия, Австрия, Холандия, Белгия, Италия  и  Швейцария. Нашите търговски представители са винаги на ваше разположение.

          Колекциите Крис Фешън са фокусирани към целевата група на „Модерната жена” и обхващат главно пуловери, жилетки, елеци , манта и Т-шърти, при което се поставя акцент върху това, повечето модели да се комбинират по между си.

          Нашият най – висок приоритет е изключително високият стандарт за качество на изделията. Всички прежди и платове се доставят принципно от ЕС, така че Крис Фешън по всяко време да гарантира , че обработва материали , които отговарят на Еко-Текс Стандарт 100.  Използването на материали, съдържащи мерино файн в зимната колекция е задължителен минимум.

          Производството се осъществява в Крис Фешън Индъстрийс – трикотажен завод, оборудван с високотехнологични машини, предназначени за производството на собствена дизайнерска колекция от плетива.
150 висококвалифицирани сътрудници произвеждат на електронно управляеми германски плетачни машини. Фундаментални експертни знания в областта на конструирането и проектирането дават възможност да се развиват постоянно все по-нови продукти и това при атрактивно съотношение цена – услуга, в съответствие с европейските норми за качество.

Kris_Fashion_Logo2

Оперативна програма

„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013

Проект № BG161PO003-2.3.02–0402-С0001
“Подобряване на енергийната ефективност в производството на Крис Фешън Индъстрийс АД”
Бенифициент: Крис Фешън Индъстрийс АД

logo-proekt